Dorpsrestaurants

  

In al de ingekleurde gemeenten is er minstens één dorpsrestaurant. Door te klikken op de desbetreffende gemeente in het 'menu'  krijg je de nodige info hierover,  met ook de uitleg over elk dorpstrestaurant.