Dorpsrestaurants

www.dienstencentragenk.be

Verantwoordelijke:
Gabriëls Liesbet
Welzijnscampus 11
3600 Genk

089 57 34 85.
Liesbet.Gabriels@ocmwgenk.be

Deelgemeenten/buurten waar dorpsrestaurants plaatsvinden:
- Kolderbos
Centrum
- Hoevezavel
- Boxbergheide
- Waterschei