homepage

DORPSRESTAURANTS LIMBURG

 
In de voorbije jaren zijn de dorpsrestaurants erg sterk ingeburgerd in Limburg.

Eten moet iedereen. Maar veel mensen besteden er weinig aandacht aan. Zeker als ze alleen zijn of materiële, fysische, psychische of financiële beperkingen hebben. Samen eten is dan een enorme opstap om die mensen te bereiken en er actief mee aan de slag te gaan. Haast elk lokaal bestuur organiseert inmiddels geregeld - vaak op meerdere plaatsen  en momenten in de gemeente – een dorpsrestaurant.

 Een dorpsrestaurant is een laagdrempelige voorziening, die maakt dat ook kwetsbare mensen Gezond, Gezellig, Goedkoop en Gemakkelijk aan een warme maaltijd komen in hun eigen omgeving. Het is vooral echter een sociaal gebeuren, dat in sterke mate gedragen wordt door vrijwillige medewerkers. De mensen die er naar toe komen bepalen mee de vorm waarin het gestalte krijgt. Ze worden dan ook niet als klant of gebruiker, maar als ‘deelnemer’ beschouwd.

Het concept is eenvoudig, maar de impact groot. Dorpsrestaurants brengen mensen samen, stimuleren onderlinge hulp, versterken de dorpsgemeenschap, activeren mensen, laten senioren toe om langer in eigen omgeving te wonen, creëren sociale tewerkstelling en zinvol vrijwilligerswerk, herwaarderen parochiezaaltjes en zijn een springplank voor nieuwe (dorps)voorzieningen op maat van de deelnemers….

 

In deze website vind je het draaiboek als hulpmiddel om zelf met een dorpsrestaurant te starten, een overzicht van de gemeenten die minstens één dorpsrestaurant huisvesten en een nader zicht op de diverse dorpsrestaurants per gemeente.
 
  
 
 

RIMO Limburg
Karel Bollen
Marktplein 9/21
011/22 21 96
0497/58 43 68