Dorpsrestaurants

www.tongeren.be/welzijn_en_senioren

Verantwoordelijke:
Tomsin Hilde
Dijk 118
3700 Tongeren

012/242430
info@depiepel.be

Deelgemeenten/buurten waar dorpsrestaurants plaatsvinden:
- Rutten
- Henis
-’s Heren-Elderen
- Restaurant de Piepel